Airthings miljo Radoninspektoren

Radonmåling

I Norge er målesesongen for radon fra 15. oktober til 15. april, men det er mulig å måle året rundt.

For å få årsmiddelverdien for radonnivåene i hjemmet eller på arbeidsplassen din, må du måle med sporfilm i minst to måneder i løpet av vinterhalvåret. Dette er i henhold til anbefalingene for radonmåling fra Statens strålevern.

Radon maling1 Radoninspektoren
Radon maling2 Radoninspektoren
Radonmåling er en vesentlig del av å sikre boligen din mot radongass.

En nøyaktig måling av radonnivåene i boligen din er avgjørende for å identifisere risikoen for helseskadelig eksponering av radongass og for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere denne risikoen.

Under en befaring/inspeksjon vil rådgiver bruke pålitelige og nøyaktige måleinstrumenter/radonsniffer for å punktmåle radonnivåene i hjemmet ditt.

Med vår ekspertise kan vi gi deg en detaljert rapport om radonnivåene i hjemmet ditt etter befaring/inspeksjon og gi deg råd om tiltak som kan utføres for å beskytte deg og din familie mot radon.

Imidlertid er det viktig at du som kunde allerede har gjennomført en radonmåling, enten med sporfilm eller med en digital måler.

Selv om dette ikke er et absolutt krav, vil det gi oss mer nøyaktig informasjon om radonnivåene i hjemmet ditt og bidra til å lage en mer grundig rapport.

Radonbronn Radoninspektoren

Radonsanering

Dersom høye radonnivåer blir oppdaget i hjemmet ditt, kan Radoninspektøren utføre effektiv radonsanering for å redusere nivåene til et trygt nivå. 

Vi utfører både enkle og mer komplekse saneringer av radon i store deler av Norge ved hjelp av de mest effektive metodene og de mest moderne radonvifte-systemene på markedet.

Vår radonsanering inkluderer også oppfølging og kontroll for å sikre at problemet er løst på en tilfredsstillende måte.

Vi gir deg alltid de beste garantiene i bransjen for å sikre at du føler deg trygg og tilfreds med vårt arbeid.

Vi har et erfarent team som vil gi deg profesjonelle råd om hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre at boligen din er trygg og fri for radon. Ta kontakt med oss i dag for en befaring/inspeksjon, så vil vi kunne gi deg en grundig og pålitelig vurdering av radonrisikoen i hjemmet ditt.

Hvor ofte bør jeg måle radon?

Det er viktig å jevnlig måle radonnivået.
Radonnivået kan variere over tid i en bygning, derfor er det nødvendig med regelmessige målinger. 

Frekvensen avhenger av den spesifikke situasjonen:
Etter større ombygginger og bruksendringer bør det alltid utføres målinger.
Hvis det er gjennomført tiltak mot radon i bygningen, anbefales det å måle omtrent hvert femte år, eller hyppigere hvis radonproblemer tidligere har vært alvorlige. Det samme gjelder for nybygg og bygninger som befinner seg i områder med kjent radonrisiko.

For bygninger der tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under grensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle omtrent hvert tiende år, med mindre det har vært endringer i grunnforholdene, bygningen eller ventilasjonssystemet i løpet av perioden.
Disse anbefalingene gjelder for alle typer bygninger.

Du er kun tre steg unna et radonfritt hjem:

1. Kontakt
2. Befaring
3. Tiltak
Radonkart aktsomhetsomrader

Radonkart

Ikke la deg lure! Mange av områdene som viser lavt radonnivå, ligger dessverre langt over tiltaksgrensen. Dette har vi erfart gjennom mange år, og vi anbefaler på det sterkeste å gjennomføre målinger uavhengig av radonkartet. Kartet gir kun en grov oversikt over radonutsatte områder i Norge. Radon finnes dessverre fra sør i Kristiansand til Tromsø i nord. DSA/Statens Strålevern anbefaler måling av radon uansett hvor du bor i Norge.

Bestillingsskjema for radonbefaring/inspeksjon

  Har du målt radonnivået?
  Hvis du har målt, hvilket resultat/BQ fikk du?
  Last gjerne opp målerapport eller plantegninger hvis du har

  Radonmåling er en vesentlig del av å sikre boligen din mot radongass.

  En nøyaktig måling av radonnivåene i boligen din er avgjørende for å identifisere risikoen for helseskadelig eksponering av radongass og for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere denne risikoen.

  Til toppen