Sofa radon risiko Radoninspektoren
Subtitle

Radon og kreft

Radon medvirker til rundt 370 av de drøyt 3 300 årlige tilfellene av lungekreft i Norge. Radongass er kreftfremkallende og regnes som den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking.
Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass som dannes fra nedbrytningen av uran i jordskorpen. Den finnes i ulike konsentrasjoner i jord, berggrunn og bygningsmaterialer. Når radon lekker ut fra jorden eller berggrunnen, kan den sive inn i bygninger, spesielt gjennom sprekker og åpninger i fundamentet.

Når radongassen inhaleres, kan dens radioaktive partikler bli fanget i lungene. Denne radioaktive nedbrytningen kan skade cellene i luftveiene over tid, noe som øker risikoen for utvikling av lungekreft. Røyking og eksponering for radon har en synergistisk effekt, og risikoen for lungekreft er spesielt høy blant røykere som også er utsatt for høye radonkonsentrasjoner.

Det er gjort forskning på radonrelatert lungekreftrisiko i Norge basert på risikotall fra den største samlede analysen av europeiske pasient-kontroll-studier kombinert med det største datasettet av radonkonsentrasjon målinger fra norske boliger.

Ut fra beregningene kan det anslås at radon er en medvirkende årsak til 12% av de årlige tilfellene av lungekreft, gitt en gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i bygninger på 88 Bq/m³. I 2015 utgjorde dette 373 tilfeller av lungekreft.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking. Det anslås at omtrent 10% av alle tilfeller av lungekreft skyldes eksponering for høye nivåer av radon i inneluft.

Radoninspektøren støtter Kreftforeningen

For hver installasjon vi utfører, donerer vi 250 kr til Kreftforeningen.

Subtitle

Kontakt radoninspektøren i dag for befaring/inspeksjon

Some description text for this item

  Har du målt radonnivået?
  Hvis du har målt, hvilket resultat/BQ fikk du?
  Last gjerne opp målerapport eller plantegninger hvis du har

  Subtitle

  Kilder:

  Some description text for this item

  Til toppen
  0
   0
   Din handlekurv
   Vognen din er tomGå tilbake til butikk