Nybygg Plantegning Radoninspektoren

TEK17 og radon:

Nybygg og næringsbygg

TEK17 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) er en forskrift som stiller krav til bygningers tekniske løsninger og egenskaper for å sikre et godt inneklima, energieffektivitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Blant de mange kravene i TEK17 finnes også bestemmelser knyttet til radon i bygninger.

Radon er en usynlig, luktfri og smakløs radioaktiv gass som dannes naturlig i jordskorpen og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og åpninger i grunnen. Langvarig eksponering for høye nivåer av radon kan øke risikoen for lungekreft. Derfor er det viktig å begrense radoninntrenging i bygninger.

I henhold til TEK17 må alle nye bygninger som skal brukes til bolig eller arbeidsplass, ha tiltak mot radoninntrenging. Tiltaksgrensen for radon er satt til 100 Bq/m³ (Becquerel per kubikkmeter), som er den mengden radon som tilsvarer en ekstra risiko for lungekreft på 1:10 000 per år. Dette betyr at radonkonsentrasjonen innendørs ikke bør overstige 100 Bq/m³ i gjennomsnitt over ett år.

For eksisterende bygninger er tiltaksgrensen for radon 200 Bq/m³, men dette gjelder ikke for nye bygninger som er underlagt TEK17. I tillegg er det krav om radonsikring av grunnen under bygningen og tetting av sprekker og åpninger i bygningens gulv og vegger for å hindre radoninntrenging.

Det er byggherrens ansvar å sørge for at radonkravene i TEK17 blir fulgt, og det er viktig å involvere fagpersoner med kompetanse på radonsikring og måling i byggeprosessen. Radonmålinger må gjennomføres av sertifiserte fagpersoner, og målingene skal utføres både før og etter bygget er ferdigstilt for å sikre at radonnivåene er innenfor tiltaksgrensen.

Det er viktig å merke seg at radon er en alvorlig helsefare, og at alle bygninger som skal brukes til bolig eller arbeidsplass bør undersøkes for radon. Selv om TEK17 setter grenser for radoninntrenging i nye bygninger, er det viktig å være oppmerksom på risikoen for radon i eksisterende bygninger og å gjennomføre tiltak der det er nødvendig.

Kontakt oss for
kostnadsfri befaring
- eller andre spørsmål

Vi setter stor pris på å høre fra deg!
Send oss en melding og vi vil kontakte deg så raskt som mulig.

Til toppen
0
    0
    Din handlekurv
    Vognen din er tomGå tilbake til butikk