Frakt og retur Radoninspektøren Radonmåler

frakt og retur

Dersom leveransen ikke samsvarer med den vedlagte følgeseddelen eller hvis kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må vedkommende gi beskjed/reklamere innen rimelig tid. Reklamasjonsmeldingen skal inneholde beskrivelse av den påberopte feilen eller mangelen.

Ved reklamasjon, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter enten via e-post på hei@radoninspektoren.no eller telefon 23 2018 50

Radoninspektøren sitt ansvar ved mangler følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Hvis det foreligger en mangel i henhold til loven, har Radoninspektøren rett til å tilby retting eller erstatning. Dersom Radoninspekøtren utfører slik retting eller erstatning i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Radoninspektøren påtar seg ansvar i henhold til gjeldende lovgivning, men forplikter seg ikke utover det som følger av gjeldende regler.

Radoninspektøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper påføres som følge av force majeure hendelser, inkludert streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, forsinkelse i levering av teletjenester eller elektrisitet, osv. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold varer ved over lengre tid. Dersom force majeure hendelsene er av midlertidig karakter, kan begge parter kreve utsatt leveringstid.

Retur:

Hvis du ønsker å returnere kjøpte varer til oss, enten det gjelder en reklamasjon eller angrerett, vennligst benytt følgende adresse:

RADON GRUPPEN NORGE AS/RADONINSPEKTØREN KUNSKAPSVEIEN 61, 3430 SPIKKESTAD

Vær oppmerksom på å ikke sende varer i postoppkrav, da disse ikke vil bli hentet ut. Hvis du ønsker å returnere et produkt på grunn av feil eller mangel, vil vi helst at du kontakter oss på forhånd via telefon eller e-post, slik at vi får mulighet til å løse problemet raskt og effektivt. Vår filosofi er å løse eventuelle problemer i samarbeid med kunden. Ingen er tjent med å bruke tid og ressurser på å fylle ut unødvendige skjemaer eller administrere returforsendelser.

Til toppen