Tiltaksgrense for radon

Tiltaksgrense for radon i privatbolig

I Norge er det satt en tiltaksgrense for radon i private boliger på 100 Bq/m³ per kubikkmeter. Dette betyr at hvis målingene viser en verdi over 100 Bq/m³, bør det iverksettes tiltak for å redusere nivået av radon i inneluften.

Det finnes flere tiltak som kan gjøres for å redusere radonnivået i inneluften, inkludert installering av en radonbrønn/radonsug eller en radonsperre/duk. Disse tiltakene hindrer radon fra å sive inn i bygningen fra grunnen.

Det anbefales å måle radonnivået jevnlig, spesielt hvis boligen er bygget på en grunn med høy eksponering for radon eller i områder med høye radonnivåer.

Det er viktig å merke seg at radonmålinger og saneringstiltak i private boliger skal utføres av en fagperson med godkjent måleutstyr og metodikk. Privatpersoner kan fint måle radon med sporfilm som er anbefalt av DSA.

Hvis radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefaler DSA at effektive radonreduserende tiltak iverksettes så snart som mulig for å senke radonnivåene.

Det er viktig å huske at begrepet «tiltaksgrense» defineres som grensen der Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anser det som nødvendig å iverksette tiltak for å redusere radonnivået. Derfor bør man ta hensyn til denne grensen når man vurderer tiltak for å redusere radonnivået i inneluften. Til slutt kan det være verdt å merke seg at digital måling kan også utføres av boligeieren, men saneringstiltak bør likevel utføres av en fagperson med godkjent utstyr og metodikk.

Baby fot radon trygg radonfri Radoninspektoren

Tiltaksgrense for radon i utleiebolig

Dersom du leier ut en hybel, leilighet eller hus, må du sørge for å måle radonnivåene i boligen. Statens Strålevernforskrift stiller krav til radonnivåene i utleieboliger, og dersom nivåene overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter), må utleieren iverksette tiltak for å redusere radonnivåene. Hvis målingen viser nivåer over 100 Bq/m3, for eksempel 130, 250, 300 eller 2000 Bq/m3, må det iverksettes tiltak.

Leietakere har også rett til å kreve at det blir utført målinger dersom de mistenker at radonnivåene i boligen er for høye. Det kan være lurt å gjennomføre radonmålinger jevnlig, spesielt hvis du eier eller leier ut boliger i områder med høye radonnivåer eller der det er kjent for å være høye forekomster av radon i grunnen.

Det er viktig å merke seg at radonmålinger og saneringstiltak i utleieboliger skal utføres av en fagperson med godkjent måleutstyr og metodikk. Måling med sporfilm og digital måler kan fint utføres av eieren av boligen.

Tiltak er også aktuelt når verdiene er under tiltaksgrensen

Begrepet tiltaksgrense definerer ikke en grense hvor man kan konkludere at radonnivåer er «trygge» og der tiltak ikke anbefales eller har noen hensikt.

Hvis målinger avdekker radonnivåer som ligger under tiltaksgrensen, men hvor det anses som mulig å oppnå en vesentlig reduksjon av nivåene gjennom gitte tiltak, bør slike tiltak iverksettes. Dette vil bidra til at radonnivåene blir så lave som mulig, i tråd med DSAs fremste anbefaling for radon.

Kontakt oss for
kostnadsfri befaring
- eller andre spørsmål

Vi setter stor pris på å høre fra deg!
Send oss en melding og vi vil kontakte deg så raskt som mulig.

Til toppen
0
    0
    Din handlekurv
    Vognen din er tomGå tilbake til butikk