Radonsug Illustrasjon Kakibue

Tiltak mot radon

Dersom du har målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør det gjøres tiltak så raskt som mulig for å redusere nivåene. Det anbefales å kontakte en profesjonell aktør som oss for å oppnå varige reduserte nivåer under tiltaksgrensen. Vi, Radon Inspektøren, vil kunne hjelpe deg med dette på en effektiv måte.

Cancer institute Radoninspektoren

Du er kun tre steg unna et radonfritt hjem:

1. Kontakt
2. Befaring
3. Tiltak

Radonsanering

Målet med radonsanering er å minimere eksponeringen for radon og dermed redusere risikoen for lungekreft.

Det finnes ulike metoder og tiltak for radonsanering, avhengig av bygningens egenskaper og graden av radonproblemet.

Det er viktig å merke seg at effektiviteten av radonsaneringstiltak kan variere avhengig av bygningens struktur, radonkilden og geografiske forhold. Derfor anbefales det å utføre en radonmåling før og etter radonsanering for å vurdere effektiviteten av tiltakene og sikre at radonkonsentrasjonen holdes på et trygt nivå.

Radonbronn Radoninspektoren

Etablering av Radonbrønn/ Radonsug

Radonbrønn eller Radonsug er den mest brukte metoden i Norge for å redusere radonnivåene i hjemmet ditt, og det gir det beste resultatet. Kort fortalt fungerer metoden ved å bruke et viftesystem som trekker ut radongassen fra under betongsålen i boligen og leder den ut gjennom nærmeste yttervegg.

Vi tilbyr et spesialtilpasset radonviftesystem som skaper et undertrykk under betongsålen på boligen din. Dette hindrer radongass fra å trenge opp gjennom betongsålen og inn i hjemmet ditt.

Undertrykksventilering

Undertrykksventilering er en metode som vi bruker for å skape en trykkendring i ett eller flere rom under boligen, vanligvis i krypkjellere og lignende rom. Det er viktig å merke seg at rommet som skal ha trykkendringen, må være så tett som mulig. Hvis det er noen utettheter i rommet, vil vi tette disse med byggskum eller akryl. Vi vil bistå med tettingen, så dette er ikke noe du som kunden trenger å ta stilling til. Rådgiveren vil gå gjennom dette under befaringen.

Romventilasjon Flexit Radoninspektoren

Ventilasjon

Radonventilasjon er også en pålitelig metode for å redusere radonnivåene i hjemmet ditt så lenge dine målinger ikke er for høye. Vi tilbyr skreddersydde ventilasjonssystemer som passer til din bolig med god og optimal effekt både på radon og inneklima.

Radonmembran Isola Radoninspektoren

Tetting

Vi kan utføre legging av radonmembran/duk på nye og eksisterende boliger, samt punkt tetting av overflater.

Sånn går du frem: Radontiltak

Vi tilbyr befaring/inspeksjon tjenester for å vurdere radonproblemer i boligen din. Våre eksperter vil inspisere boligen og identifisere mulige kilder til radoninntrengning.

Basert på funnene fra befaringen/inspeksjonen, vil vi utføre radontiltak som fokuserer på å eliminere eller redusere radon nivåene. Dette kan omfatte tetting av sprekker, installasjon av radonbrønn/radonsug eller andre relevante tiltak for å hindre radoninntrengning.

Etter at radontiltakene er implementert, bør det utføres en ny måling av radonkonsentrasjonen for å verifisere effektiviteten av tiltakene.

Dette sikrer at radonkonsentrasjonen er redusert til akseptable og trygge nivåer.

For å opprettholde en sunn innendørs miljøkvalitet, anbefales det å utføre regelmessig egenkontroll og vedlikehold av radontiltakene.

Kontakt oss gjerne for å avtale en befaring/Inspeksjon og få mer informasjon om våre radontiltakstjenester. Vi er dedikert til å hjelpe deg med å redusere radonrisikoen og skape et trygt og sunt innemiljø.

Mulige kilder til for høye radonnivåer

Høyt radonnivå i inneluft kan skyldes ulike kilder. Her er noen mulige årsaker:

  • Jord: Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass som dannes fra forråtnelse av radioaktive stoffer i jorden. Hvis bygningen er plassert på eller nær grunn med høy radonkonsentrasjon, kan radongassen trenge inn i bygningen gjennom sprekker og åpninger i fundamentet.
  • Byggematerialer: Enkelte byggematerialer, som granitt og betong, kan inneholde naturlige radonholdige materialer. Hvis disse materialene brukes i bygninger uten riktig tetting eller ventilasjon, kan de frigjøre radongass inn i inneluften.
  • Vann: Radon kan også finnes i vannforsyningen. Hvis vannkilden inneholder høye radonkonsentrasjoner og vannet brukes til dusjing, matlaging eller andre formål som genererer vanndamp, kan radon slippe ut i inneluften.
  • Bygningsstruktur: Dårlig ventilasjon, tetthet eller isolasjon i bygningen kan føre til opphopning av radongass innendørs. Dette kan skje når radon som kommer fra jorden eller andre kilder ikke får tilstrekkelig luftutveksling og i stedet akkumuleres i inneluften.

Vil radontiltak kunne gi stor helsegevinst?

Ja, implementering av tiltak for å redusere radonnivået i inneluften kan ha betydelige helsefordeler. Radon er en kjent kreftfremkallende gass, og langvarig eksponering for høye radonnivåer kan øke risikoen for lungekreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

Ved å redusere radonnivået i inneluften kan man redusere risikoen for lungekreft og forbedre innemiljøet generelt. Tiltakene som kan gjøres inkluderer:

Radonmåling: Det første steget er å gjennomføre en radonmåling for å fastslå om det er høye radonnivåer i hjemmet ditt eller i bygningen. Dette kan gjøres ved hjelp av enkle testsett, sporfilm eller elektronisk måler som er tilgjengelige i vår nettbutikk. Måling bør gjøres over en lengre periode, for eksempel noen måneder, da radonnivåene kan variere. DSA anbefaler å utføre målinger mellom 15 oktober og 15 april.

Miljo Radoninspektoren 03 2000px

Ved høye radonnivåer, vil de yngste da være mest utsatt?

Ja, det er riktig at de yngste medlemmene av befolkningen er mer sårbare for helseeffektene av høye radonnivåer. Barn har høyere pustefrekvens og et raskere stoffskifte sammenlignet med voksne, noe som betyr at de kan puste inn og absorbere mer radon per kilo kroppsvekt. I tillegg har de lengre forventet levetid, noe som gir mer tid for potensielle radonrelaterte helseproblemer å utvikle seg over tid.

Langvarig eksponering for høye radonnivåer i barndommen kan øke risikoen for lungekreft senere i livet. Ifølge studier har barn som utsettes for høye radonnivåer en større risiko for å utvikle lungekreft enn voksne som utsettes for de samme nivåene. Dette skyldes at barnets lunger er under utvikling og er mer følsomme overfor skadelige påvirkninger.

Det er derfor spesielt viktig å være oppmerksom på radonnivåer i hjemmet og andre innendørs områder hvor barn oppholder seg regelmessig. Implementering av radontiltak, som nevnt tidligere, kan bidra til å redusere eksponeringen og beskytte de yngste medlemmene av samfunnet mot helsefarene forbundet med høye radonnivåer.

Til toppen