Sporfilmmåling

Radtrak Sporfilm Radoninspektoren

Hva er sporfilm?

Måling av radon i private hjem, arbeidsplasser, skoler og barnehager bør utføres med sporfilmer.

For langtidsmålinger bruker Radoninspektøren lukkede sporfilmer av typen CR-39. Måling med sporfilm regnes som den tryggeste måten å måle radon i boliger og bygninger, og det er det eneste godkjente målingsinstrumentet av DSA. Sporfilm utnytter energien i alfastråler, som etterlater spor (mikroskopisk skade) når de treffer enkelte materialer.

Når sporfilmene sendes inn for analyse, kan radon sporene forstørres og telles under et mikroskop. Jo flere spor det er, desto høyere er radon mengden i luften. Laboratorieanalysen utføres av en av våre analysepartnere, ettersom vi ikke har eget laboratorium.

Hvordan måle radon med sporfilm?

Radoninspektøren anbefaler å bruke minst to sporfilmer per bolig/leilighet, og én i hver etasje når du skal gjennomføre en radonmåling.

Du er velkommen til å bestille sporfilm via vår nettbutikk for å få dem tilsendt hjem eller til din bedrift. Det følger med et måleskjema, en bruksanvisning, og en returkonvolutt.

Du kan utplassere sporfilmen selv, og det er viktig å følge anvisningene nøye. Det er anbefalt å måle i et oppholdsrom hvor man oppholder seg mye, som for eksempel soverom og stue.

Når det har gått 8-9 uker, må du returnere sporfilmen etter at måleperioden er ferdig. Husk at målesesongen er fra 15. oktober til 15. april, som er fastsatt av DSA.

 Det tar ca. 3-6 uker å få svar på resultatene. Du vil få tilsendt en rapport og måleresultat, og alle måleresultatene er konfidensielle.

Er langtidsmåling av radon viktig?

Radonkonsentrasjonen varierer mye fra dag til dag og uke til uke på grunn av vær, vind, temperatur og balansert ventilasjon, som kan påvirke radonkonsentrasjonen i din bolig, leilighet eller bedrift.

For å dokumentere denne naturlige variasjonen må man måle radon over en lang periode, helst over to måneder. Måleperioden kan gjerne være lengre. Jo lengre man måler, desto bedre blir målingen. Målinger som er kortere enn to måneder vil ikke bli godkjent for årsmiddelverdien.

For målinger som er påbudt (for eksempel i utleieboliger) er målesesongen fra 15. oktober til 15. april, og måleperioden må være minst to måneder. Den korteste måleperioden med sporfilm er 30 dager.

Radon maling1 Radoninspektoren
Radon maling2 Radoninspektoren

Hva betyr begrepet "årsmiddelverdi"?

Årsmiddelverdi for radon er et begrep som brukes til å beskrive den gjennomsnittlige konsentrasjonen av radon i inneluften over en periode på to måneder.

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i jorden og kan sive inn i bygninger gjennom sprekker og hull i grunnmuren.

Høye nivåer av radon i inneluften kan være helseskadelig og øke risikoen for lungekreft. Grenseverdien for årsmiddelverdi av radon i inneluften i Norge er 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m³). Det anbefales å utføre målinger av radonkonsentrasjonen i inneluften for å vurdere om det er behov for radon saneringstiltak.

Bestillingsskjema for radonbefaring/inspeksjon

  Har du målt radonnivået?
  Hvis du har målt, hvilket resultat/BQ fikk du?
  Last gjerne opp målerapport eller plantegninger hvis du har

  Til toppen
  0
   0
   Din handlekurv
   Vognen din er tomGå tilbake til butikk